Image1

За нас

demo-image

                         

Центърът  за професионално обучение СИВАНИ ООД е регистриран и лицензиран от Министерски съвет с лиценз за над 60 професии и специалности от националния класификатор. Центърът има богат опит с провеждане на обучения на територията на цялата държава и участва в много проекти финансирани от Европейския социален фонд.

ЦПО Сивани има богат опит в разработването и участието в множество проекти, с кандидатстване на проекти в Брюксел и в предприсъединителните фондове на Европейския Съюз. Към настоящия момент провеждаме обучения за професионална квалификация и ключови компетентности на безработни и заети лица по различни оперативни програми.  Курсовете са безплатни за обучаваните лица и се провеждат на територията на цялата страна.

Центърът разполага с множество зали оборудвани с необходимите технически средства, което гарантира високо качество на предлаганите обучения

         В нашия екип преподаватели и консултанти са високо квалифицирани и водещи личности в своята област от национален мащаб, доказали се с високи успехи в професионален план.

 Относно качеството на провежданите обучения  управителя на ЦПО СИВАНИ  - г-жа Недкова, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища на професионално обучение.

Политиката по качеството на ръководството на ЦПО към СИВАНИ ООД е насочена  към: 


Създаване на по-добър ред в управлението и предоставянето на квалификационни услуги за постигане на по-висока пригодност, конкурентоспособност и мотивация на обучаваните в ЦПО лица, за тяхната по-добра трудова и личностна реализация, за повишаване на стандартите на потребление и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, депозирали ваучери  при нас.

Ръководството е убедено, че персоналът на Центъра ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха на Центъра за професионално обучение към СИВАНИ и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности е допринесъл за изграждането и поддържането на  качество на предлаганите обучения.

 


news-tab
Назад Напред

Курс готвачи

Курс готвачи

Курс Готвач Още снимки от събитието можете да видите тук:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.247968655241815.59550.247099251995422&type=1

Прочети още

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства

Връчаване на свидетелства за професионална квалификация Още снимки от събитието: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624694060902604.1073741826.247099251995422&type=1

Прочети още

Примерна Новина 3

Известен факт е, че читателя обръща внимание на съдържанието, което чете, а не на оформлението му. Свойството на Lorem Ipsum е, че до голяма степен има нормално разпределение на буквите...

Прочети още
social-media

Templates Joomla 1.6